คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 577/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้รับมฤดกปกครองมาด้วยกันไม่ขาดมฤดก ผู้ไม่ได้ปกครองมฤดกจะฟ้องขอแบ่งเมื่อเกิน 1 ปีแล้วไม่ได้สามีที่ไม่มีบุตร์มีส่วนได้รับมฤดกของหญิง ฟ้องเรียกทรัพย์ทั้งหมด ศาลตัดสินให้แบ่งได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android