คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 556/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่เข้าไปตัดต้นมะขามเทศในที่ของผู้อื่นบางครั้งบางคราว ถึงจะนานเท่าใดก็ไม่ได้ที่โดยทางปรปักษ์ เทียบฎีกาที่ 789/56,903/57 ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android