คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 548/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัวเจ้าทุกข์ผู้ถูกทำร้ายเบิกความช่วยเหลือผู้ทำผิด ศาลไม่ฟังเปนหลักฐานในคดี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 256
  • อาชญา มาตรา 256

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android