คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 322/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 12 พ.ย. 2551 10:22:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยเป็นพนักงานของรัฐบาลรับเงินมาจากคลังเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยงแก่เอกชน แล้วยักยอกเอาเป็นประโยชน์ตนเสียดังนี้ อัยยการมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้ โดยไม่ต้องมีใครร้องทุกข์
หลักวินิจฉัย ประเด็นที่ศาลล่างยังมิได้วินิจฉัยถึงศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้
ในเรื่องอำนาจฟ้องนั้น แม้คู่ความมิได้ยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้
เมื่อฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาที่ไม่ควรรับวินิจฉัยทั้งหมด ศาลฎีกาก็ยังมีอำนาจยกข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจฟ้องขึ้นวินิจฉัยได้ตามลำพัง
การฟ้องคดีอาญาถือว่าเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 131
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80

ผู้พิพากษา

อมาตย์
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android