คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 539/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน สัญญาจำนอง ผู้อื่นลอบเอาที่ดินเขาไปจำนอง วิธีพิจารณาแพ่ง คำพิพากษาศาลที่ให้ที่ของคนอื่นหลุดเป็นสิทธิ ไม่ตัดอำนาจเจ้าของเดิม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android