คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 536/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฆ่าคนโดยความพยาบาทมาทหมาย วิธีพิจารณาอาญา ตัวการที่ไม่ได้ลงมือฆ่าเขา ไม่เข้าลักษณความปราณีย์ตาม ม.59 เทียบฎีกาที่ 584-585/71 การกระทำเป็นที่หวาดเสียว
ผู้ถูกทำร้ายตายระวางคดีฟ้องฆ่าคนตายใหม่ได้ เดิมฟ้องว่าพยายามฆ่าคน ต่อมาผู้บาดเจ็บตายโจทก์ จึงฟ้องใหม่ขอให้ลงโทษฐานฆ่าคนตาย จะเรียกว่าโจทก์ฟ้องมีข้อหาอย่างเดียวกันได้หรือไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 59
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพากษา
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android