คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1074/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การขอถอนฟ้องในคดีอาชญาถือว่าเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งในคดีความผิดต่อส่วนตัวผู้เยาว์ไม่มีอำนาจขอถอนฟ้องคดีได้ก่อนได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม การร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานในเรื่องเกี่ยวแก่การกระทำทางอาชญาไม่นับว่าเป็นนิติกรรมตามประมวลแพ่ง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 243-81-248
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21-23-112

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android