คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 316/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อุทธรณ์ที่กล่าวเพียงว่าศาลชั้นต้นพิจารณาคลาดเคลื่อนจากทางพิจารณาแลบทกฎหมายหลายประการโดยมิได้ระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายนั้น ศาลไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android