คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 507/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้มีชื่อในโฉนดออกเงินซื้อไม่เท่ากัน แลได้แบ่งกันปกครองมาเปนส่วนเปนสัด ศาลยอมให้สืบถึงกรรมสิทธิได้,ค่าธรรมเนียมในเรื่องที่ศาลฎีกาส่งสำนวนให้ศาลเดิมสืบพะยานแลตัดสินใหม่ ให้รวมไว้คราวหลัง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android