คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1000/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้พิพากษาที่มิได้นังทำการพิจารณาด้วยจะลงนามในคำพิพากษานั้นไม่ได้ ผู้พิพากษานั่งพิจารณาคดีครบคณะ แต่เวลาพิพากษาคดีถูกย้านไปรับราชการที่อื่นเสียนาย 1 ดังนี้ เมื่อจำต้องพิพากษาคดีให้ครบคณะก็ต้องให้พิจารณาคดีใหม่ด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ.127 มาตรา 19
  • กฎกระทรวงยุตติธรรมที่ 5 มาตรา 19
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 19

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android