คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 897/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ออกโฉนดทับที่ผู้อื่นเขาไม่ได้กรรมสิทธิเจ้าของที่ดินมีโฉนดแผนที่ไม่ได้เข้าครอบครองที่ของตนปล่อยให้ผู้อื่นเข้าปกครองที่ของตนปล่อยให้ผู้อื่นเข้าปกครองปรปักษ์เกิน 10 ปี ผู้เข้าปกครองย่อมได้กรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์โดยนิติกรรมต้องอยู่ภายในบังคับว่าต้องได้มาจากผู้มีสิทธิโอนให้ การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิในอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่น แม้จะยังไม่จดทะเบียนก็บริบูรณ์ เจ้าหนี้ของผู้ได้มานั้นยึดได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382-1299
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1382-1299

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android