คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 877/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การพิจารณาพิพากษาคดี+ก่อนที่ศาลสูงได้ยก+เพราะไม่ถูกต้องด้วย+ธรรมนูญ นั้นคู่ความจะ+ให้ศาลถือเอาคำให้การพะยานในคราวก่อนนั้นขึ้น+ในการพิจารณาคดี +ใหม่เป็นการไม่ถูกต้องด้วยพิจารณาต้องถือว่าคดีโจทก์+หลักฐานจะลงโทษจำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ผู้พิพากษา

พรหม
นล
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android