คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 876/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การสืบพะยาน +การพิจารณาพิพากษาคดีคราวก่อนที่ศาลสูงได้ยกสืบเพราะไม่ถูกต้องด้วยพระธรรมนูญนั้น คู่ความจะขอให้ศาลถือเอาคำให้การ+ของพะยานในคราวก่อนนั้น+วินิจฉัยในการพิจารณาคราวใหม่นี้เป็นการไม่ถูกต้องด้วยวิธีพิจารณา ต้อง+ว่าคดีโจทก์ไม่มีหลักฐานจะลงโทษจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

พรหม
นล
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android