คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 870/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องว่าจำเลยมีน้ำมันเชื้อเพลิงธรรมดา 37 ลิตร์ไว้จำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้กล่าวว่าจำเลยจำหน่ายนอกสถานที่ ๆได้รับอนุญาตหรือทำผิดต่อกฎกระทรวงประการใดแล้วถึงแม้จำเลยรับสารภาพก็ลงโทษจำเลยไม่ได้ต้องยกฟ้อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2474 มาตรา 18-48-53
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 18-48-53
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 18-48-53

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android