คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 859/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดฐานเป็นตัวการกระทำผิดด้วยกันนั้นไม่จำเป็นต้องได้ความว่าได้คบคิดรู้เห็นกันมาแต่ต้นเมื่อปรากฎว่าจำเลยเป็นพวกเดียวกันได้ร่วมมือกระทำผิดอย่างเดียวกันใน ขณะเดียวกันก็เป็นผิดฐานเป็นตัวการด้วยกันได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 63

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android