คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 838/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ลาดติดต่อกับฝั่งคลองนั้นถึงแม้ในฤดูน้ำน้ำท่วมถึงก็ยังไม่เป็นเหตุพอจะชี้ขาดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลอง พะยาน คู่ความจะขอสืบพะยานในข้อที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คดีศาลงดสืบพะยานนั้นได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ.121 มาตรา 2-9
  • กฎกระทรวงเกศตร์ พ.ศ.2459 มาตรา 2-9
  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 117-71
  • อาชญา มาตรา 71
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 71

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
ฮอลลัน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android