คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 792/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องว่าจำเลยมีแป้งเชื้อสุราไว้เป็นหน้าที่โจทก์ต้องนำสืบว่าจำเลยมีไว้เพื่อเจตนาจะทำน้ำสุราจึงจะลงโทษจำเลยได้ อ้างฎีกาที่ 438/2471 ที่ +67/2472
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 38
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 38
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 38

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android