คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 470/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พยายามฆ่าคน ฟ้องโจทก์ไม่กล่าว " คำเจตนาจะฆ่า" ต้องอ่านฟ้องทั้งหมดรวมเข้าวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 249
  • อาชญา มาตรา 254
  • อาชญา มาตรา 60 พยายามฆ
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 60 พยายามฆ

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android