คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 781/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฎีกาว่าศาลไม่มีอำนาจวินิจฉัยข้อความซึ่งจำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ แต่ไม่ได้กล่าวว่าข้อความใดที่จำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้นั้น ศาลฎีกาไม่วินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 มาตรา 3
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1368
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1368
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 1368
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1368

ผู้พิพากษา

พรหม
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android