คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 780/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยหลบหนีในระวางฎีกาศาลสั่งจำหน่ายคดี ภายหลังเจ้าพนักงานยางานว่าจับจำเลยได้ แต่ผู้ถูกจับปฏิเสธว่าตนไม่ใช่จำเลยในคดีนี้ ศาลเดิมจะต้องไต่สวนเสียก่อนว่าผู้ที่ถูกจับเป็นจำเลยในคดีนี้หรือมิใช่ เมื่อคดีไต่สวนถึงที่สุดแล้วจึงส่งสำนวนมายังศาลฎีกา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android