คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 747/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เก็บแลจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดาไม่เกิน 500 ลิตร์ไม่ต้องรับใบอนุญาต แต่ต้องเก็บแลจำหน่ายในสถานที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง เก็บแลจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดาไม่เกิน 500 ลิตร์นอกสถานที่ได้รับอนุญาตมีผิดตาม ม.53(ข) ไม่ใช่ ม.48 อ้างฎีกาที่ 747/2477
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2474 มาตรา 18-48-53

ผู้พิพากษา

พรหม
กฤต
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android