คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 432/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หลีกเลี่ยงไม่ขึ้นทะเบียนทหาร วิธีพิจารณาอาญา ฟ้องบรรยายความผิดชัดเจนแต่อ้างบทผิด ถ้ากรณีเป็นความผิดประเภทเดียวกับศาลก็ลงโทษตามบทที่ถูกได้ เทียบฎีกาที่ 228/2469
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ.2460 มาตรา 66
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android