คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 727/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤติการณ์ที่เป็นการขายสุราให้ไปเป็นรายเดียว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 25
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 26
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 26

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android