คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 424/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยอุทธรณ์คำตัดสินศาลเดิมตั้งทุนทรัพย์เกินกว่า 2000 บาทถึงศาลอุทธรณ์จะตัดสินยืนตามศาลเดิมก็ฎีกาได้ ทุนทรัพย์มาตั้งชั้นศาลอุทธรณ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

ศรี
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android