คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 423/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เด็กอายุไม่ถึง 16 ปีทำผิด วิธีพิจารณาอาญา รับสารภาพโดยจำนนแก่พะยานไม่ลดตามมาตรา 59 ให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249-58-59
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 249-58-59

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android