คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 422/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตำรวจซึ่งไปตรวจท้องที่กับราษฎรต่างสมัคใจเข้าวิวาทกันถึงแก่ความตายด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย ไม่มีผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานทำการตามหน้าที่ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 ม.3 ศาลเดิมวาง ม.249 จำคุก 20 ปี ศาลอุทธรณ์วาง ม.251 จำคุก 5 ปี แก้มากฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 251

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android