คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 415/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มารดาลงชื่อบุตร์ในใบไต่สวนก่อนแต่งงานแต่ได้โฉนดเมื่อแต่งงานแล้ว เปนสินสมรส
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android