คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 407/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่พวกปล้นใช้ปืนยิงผู้มาช่วยเหลือเจ้าทรัพย์ตาย ยังไม่เปนเหตุพอจะถือว่ามีเจตนาตั้งใจฆ่าคนมาแต่แรก จะลงโทษตาม ม.250 ไม่ได้ตัวการ ไม่ปรากฎคนฆ่า ศาลลงโทษเท่ากัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 301 ตอน 3
  • อาชญา มาตรา 250-63-59

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android