คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 378/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ป่าสะแกไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ เมื่อคราวไม้สะแกงอกงาม เจ้าของก็ไปตัดขายเสียครั้งหนึ่ง ถือว่าไม่ขาดปกครอง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android