คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 375/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ซึ่งอยู่ในที่ดินของคนอื่น แต่เวลาที่เจ้าพนักงานไปรังวัดออกโฉนด และได้โอนตกทอดต่อ ๆ กันมาจนถึงโจทก์ ตนก็มิได้คัดค้านถึงจะอยู่มานานเท่าใดก็ไม่มีสิทธิจะยกอำนาจปกครองปรปักษ์ขึ้นต่อสู้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พิพากษา
ศรี
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android