คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิวาทกัน ปรากฎตัวผู้ทำบาดเจ็บศาลลงโทษผู้นั้นตาม ม.254 ถ้าไม่ปรากฎตัว ศาลลงโทษตาม ม.335 ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 254
  • อาชญา มาตรา 335
  • อาชญา มาตรา 335
  • อาชญา มาตรา 14

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android