คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 346/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การวินิจฉัยคำพะยานในท้องสำนวนว่าจะรับฟังได้หรือไม่นั้น เปนข้อเท็จจริง ฎีกาไม่ได้ บาดแผลอย่างไรเรียกว่าสาหัสหรือไม่สาหัสเปนข้อกฎหมาย แต่ต้องได้ยกขึ้นโต้เถียงกันในชั้นศาลล่างจึงจะฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 256
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 256

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android