คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 588/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กรมการอำเภอมีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์จึงมีอำนาจห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปอยู่อาศัยในที่เหล่านี้ได้คำสั่งห้ามนี้ถือว่าเป็นคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย อ้างฎีกาที่ 732/2476
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 334
  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 122

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android