คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 584/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรไม่เรียกว่าเป็นฟ้องเคลือบคลุมฟ้องว่าในพ.ศ.2475 จำเลยมีกระบือไว้ใช้โดยแสดงความบริสุทธิไม่ได้ ถึงแม้ไม่ระบุวันเดือนก็ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 321
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 321

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android