คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 131/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขับรถตามกันไปเป็นหน้าที่ผู้ขับคันหลังต้องใช้ความระมัดระวัง แต่ถ้าคันหน้าเลี้ยวตัดข้ามถนนก็เป็นหน้าที่ของรถคันหน้าต้องใช้ความระมัดระวัง
ไม่เสนอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 19
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android