คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 577/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์อย่างไรฟังว่าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ จำเลยเป็นนายตรวจสุราไปจับโจทก์ซึ่งทำผิดกฎหมายสุรา โจทก์กลับต่อยจำเลย ๆ จึงใช้+หล็กสำหรับตรวจสุราตีโจทก์หนึ่ง เป็นบาดแผลเล็กน้อยนับว่าเป็นการป้องการพอสมควรแก่เหตุ พ.ร.บ. ลักษณอุทธรณ์ +ศ.2473 ม.3(1) พฤตติการณ์ที่ได้ความจะเป็นการป้องกันหรือไม่เป็นข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 254-50
  • อาชญา มาตรา 254-50

ผู้พิพากษา

มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android