คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 97/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 12 พ.ย. 2551 14:15:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำของพรรคพวกผู้ร้ายด้วยกันถ้าหากมีพะยานอื่นประกอบฟังเปนพะยานหลักฐานได้
ศาลอุทธรณ์แก้ศาลเดิมว่าถ้าจำเลยไม่ใช้ทรัพย์ให้จัดการตามมาตรา 18 แต่จะจำแทนไม่ได้เพราะจำเลยรับโทษจำคุก 20 ปีแล้วจำเลยฎีกาข้อเท็จจริง ศาลฎีกากล่าวข้อความที่กล่าวแล้วไม่เปนปัญหาที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 232
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 249
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2
 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android