คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 326/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บาดแผลและอาวุธเป็นเครื่องชี้เจตนา วิธีพิจารณาอาญา นับโทษกะทงหนึ่งรวมไปกับโทษอีกกะทงหนึ่ง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 43

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android