คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 311/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่ศาลตัดสินคดีโดยไม่สืบพะยานจำเลยให้สิ้นกระแสความนั้น ถ้าพะยานที่ยังเหลืออยู่จะสืบในข้อที่พะยานโจทก์เบิกความรับรองไว้แล้ว ก็ไม่จำเปนต้องสั่งให้สืบอีก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android