คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 489/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้รับอนุญาตสูบฝิ่นนอกโรงได้ซื้อฝิ่นมาสูบและได้สูบตามกำหนดในใบอนุญาตหมดไปแล้ว ไม่ได้ซื้อฝิ่นมาสูบอีกดังนี้ ไม่มีผิดฐานมีฝิ่นขาดจำนวนตามปริมาณที่ควรมีตามใบอนุญาต
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 17-33-53-5

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android