คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 480/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+ บิดาเป็นหนี้บุตร์ เมื่อบิดาตายแล้วบุตร์ฟ้องเรียกหนี้จากผู้รับมฤดกของบิดาได้ ไม่เป็น + อ้างฎีกาที่ 905/2476 วิธีพิจารณาความแพ่ง อย่างไรไม่เป็นการฎีกาคำสั่งในระวางพิจารณา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android