คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 472/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปัญหาข้อเท็จจริง การกระทำเป็นการป้องกันเกินสมควรกว่าเหตุหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ลักษณพะยาน ข้อความใดต้องวินิจฉัยโดยอาศัยตัวบทหรือกฎหมายนับว่าเป็นข้อกฎหมาย ถ้าไม่ต้องอาศัยตัวบทหรือกฎหมายนับว่าเป็นข้อเท็จจริง มีข้อยกเว้นเรื่องแปลเอกสาร+นับว่าเป็นปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 50
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 5

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android