คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 293/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าพนักงานตำรวจตรวจเงินรัชชูปการยักยอกเงินที่ราษฎรฝากเสียมีผิดตาม ม.314 วิธีพิจารณาอาญา ฟ้องเคลือบคลุมจำเลยให้การแก้ฟ้องตรงกับวันเวลาที่โจทก์หาแล้ว ไม่เรียกว่าจำเลยหลงข้อต่อสู้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 314-135

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android