คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 287/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ไม่ปรากฎว่าจำเลยได้สมคบ กับผู้ร้ายที่ลักทรัพย์ แต่วิ่งหนีไปทางเดียวกันยังไม่พอสันนิษฐานว่าสมรู้ด้วยผู้ร้าย วิธีพิจารณาอาญา ลักษณพะยาน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android