คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 281/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัวจำเลยในคดีอาญา ส่งสำนวนให้ศาลเดิมเรียกอัยยการแลนายประกันมาสอบถามว่าจะมีข้อคัดค้านและหลักฐานอย่างใดบ้างที่ว่าไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android