คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1006/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หญิงมีสามีทำการผูกพัน ส่วนของตนในสินบริคนได้เพียงไร
เมียมีสินเดิม ผัวไม่มีสมรส เมียได้ 2 ใน 3 ผัวไม่มีสิทธิยกสินสมรสของเมียให้แก่ผู้ใดโดยสมยอม
ค่าธรรมเนียม ชะนะไม่เต็มข้อหา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 39
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 39
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 39

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android