คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 981/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำนำช้าง หักกลบลบหนี้ ค่าติดตามข้าง
หน้าที่นำสืบผู้รับจำนำมีหน้าที่นำสืบว่าได้รักษาทรัพย์ที่รับจำนำไว้อย่างวิญญชนแลมิได้ประมาท (ฎีกาที่ 1097/68)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 759 - 341
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 759 - 341

ผู้พิพากษา

นล
หริศ
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android