คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 268/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดกอายุความ 1 ปี วิธีพิจารณาแพ่ง ผู้ควรได้มฤดกปกครองทรัพย์คนเดียวมาเกินปีเมื่อถูกฟ้องยอมแบ่งทรัพย์ให้ ศาลมีอำนาจแบ่งได้กำหนดอายุความ แม้ไม่ปรากฎในคำให้การแต่แถลงไว้ในวันชี้ 2 ถาน ศาลอ้างอายุความได้ ประมวลแพ่ง ม.193
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android