คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 394/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยาน วิธีพิจารณาความอาชญา ศาลอุทธรณ์ +หากฎหมาย ดุลยพินิจ +โจทก์จำเลยรับกัน +พอแก่การวินิจฉัยคดี +ศาลมีอำนาจให้งดสืบ+กฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 มาตรา 17

ผู้พิพากษา

กฤต
อมาตย์
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android