คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 255/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดส่วนตัวอัยยการฟ้องได้ต่อเมื่อเจ้าทุกข์มอบคดี ผู้ถูกชำเราป่วยหนักตกเปนน่าที่โจทก์นำสืบว่าตายเพราะถูกชำเรา ปัญหากฎหมาย วางโทษน้อยกว่าอัตราคั่นต่ำของกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 243
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 248
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 248

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android